Vad är en energideklaration?

Alla byggnader som har el i sig har en specifik energianvändning. Eftersom el kostar pengar och påverkar miljön är det bra om energianvändningen är så låg som möjligt. En energideklaration ger dig en uppfattning om hur mycket energi din byggnad använder.

En energideklaration ska innehålla

  • Husets energianvändning
  • Referensvärden
  • Åtgärdsförslag som kan minska energianvändningen
  • Om en radonmätning har gjorts
  • Uppvärmda arean i huset (kWh/m2)

Vem kan utföra en energideklaration och när ska den utföras?

En energideklaration ska utföras av en certifierad energiexpert och fastighetsägaren anlitar själv. Det är viktigt att utföra en energideklaration eftersom det är lag i Sverige att alla byggnader i följande fall ska göra en energideklaration:

  • Vid uthyrning av en byggnad
  • Innan försäljning av en byggnad
  • För byggnader som ofta besöks av allmänheten och är över 250 kvadratmeter
  • Nya byggnader som varit igång i 2 år

När du ska köpa eller hyra en byggnad har du rätt att få se energideklarationen innan du bestämmer dig. Det är ägaren som ska visa dig deklarationen.

En energideklaration är giltig i 10 år.

Hur mäts energianvändningen?

Energianvändningen är ett mått på hur mycket energi det krävs för att underhålla hela huset, det måttet inkluderar värme, varmvatten och fastighetselen. Energianvändningen delas i förhållande till byggnadens storlek.

För att man lätt ska kunna jämföra byggnadens energianvändning finns det energiklasser i deklarationerna. Energiklasserna delas upp i klasserna A-G, där A är står för låg energianvändning och G står för det motsatta.